EPDK yenilebilir enerjiye engel olmamalı

Gazeteistasyon-Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, Enerjide dışa bağımlılığı azaltan GES yatırımlarının desteklenmesini, EDDK ‘nın yenilenebilir enerjiye engel olmamasını istedi.

TSO Diyarbakır Başkanı Mehmet Kaya,

Türkiye’nin yıllık ortalama 300 gün güneş görme potansiyeli olan bir ülke olduğunu ve bu yönüyle de yenilenebilir enerji temin etmek için yatırım yapılabilecek en ideal ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, “Kamunun da destekleri ile başta Güneş Enerji Santrali (GES) olmak üzere alternatif enerji üretimi konusunda özel sektör teşvik edilmektedir. Buna göre de gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştı.
Mayıs 2019’da yayımlanan bir yönetmelikle yatırımcıların kendi elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kendi işletmelerinde lisanssız güneş enerjisi santrali (GES) kurmaları teşvik edilerek, işletmelerin kendi ihtiyacından fazla üretecekleri enerjiyi de sisteme satma hakkı tanındı. Ancak, 11 Ağustosta Resmi Gazetede yayınlanan EPDK kararı ile tarım, sanayi ve turizm yatırımcılarının GES kurarak ürettikleri ve kendi ihtiyacı fazlası enerjinin bir miktarını da sisteme bedelsiz vermelerine imkan tanıyan karar yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
2019 yılında sağlanan imkânlar ve teşviklerle çok sayıda firma yüksek maliyetli yatırımlar ile GES kurarak kendi enerji ihtiyacını karşıladıkları gibi tüketim fazlasını da sisteme satmak üzere yatırım yaptılar. Halen inşası devam etmekte olan yine yüzlerce GES yatırımı bulunuyor. Ülkemiz güneş enerjisinden yararlanma anlamında en uygun coğrafya olup GES yatırımları için çok fazla ilgi görmektedir.
Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, tarım ve sanayi üretiminde girdi maliyetini düşürerek global pazarlarda rekabet gücünü arttıran GES yatırımlarının bugün çeşitli gerekçelerle sekteye uğratılmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğumuz gerçeği de ortada iken GES yatırımları son derece önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.  bu yöndeki yatırımlar bundan sonra da mutlak anlamda desteklenmelidir.

Ülkemiz enerji ihtiyacı ve yatırımcıların karşı karşıya kalacakları ekonomik riskler dikkate alınarak bugün itibariyle yürürlüğe giren EPDK kararından bir an önce geri dönülmeli, GES ve diğer yenilenebilir enerji yatırımlarına gerekli kamusal desteklere devam edilmelidir.”

Hakkında admin

Tekrar kontrol edin

‘Kadınlar, medeniyetin ilerlemesine katkı sağlayan en önemli faktördür’

Gazeteistasyon / DTSO seçimlerinde Yeşil Liste’den Bilgi, İletişim, Turizm, Otelcilik ve Diğer Hizmet Faaliyetleri Meslek …

Bir cevap yazın