TTB Eylem programını duyurdu

Gazeteistasyon- Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim Söz Bizim” eylem programının devamını 22 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısı ile duyurdu. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Bildiğiniz gibi Türkiye’de uzun zamandır sağlık sistemindeki çöküşü birlikte dile getiriyor; hem haklarımız, taleplerimiz için hem de sağlık hakkı için mücadelede bir arada duruyoruz. 14 Mart Tıp Bayramına giderken hep beraber, ‘14-15 Mart’ta Bütün Hekimler G(ö)REV’e demek için bugün buluştuk. Hakkımız olanı mutlaka alacağımızı bir kez daha sizlere duyurmak istiyoruz” dedi. Korur Fincancı, konuşmasının sonunda hakların mücadele ile alınacağına ve mücadelenin şeffaflığına dikkat çekerek, kapalı kapılar ardında pazarlıkları kimlerin kimin adına yaptığının bilinmediğini belirtti. Korur Fincancı, eylem takvimi şöyle sıraladı:

24 Şubat- 20 Mart 2022: TTB Merkez Konseyi İl Gezilerinde olacak.

1 Mart 2022: “TTB ve Tabip Odaları Hekimlerin Taleplerini Açıklıyor” basın toplantısı gerçekleştirilecek.

11 Mart 2022: Pandeminin ikinci yıldönümünde ölen yurttaşlarımızı, meslektaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. “Pandeminin Ağır Sonuçlarının Sorumlularını Biliyoruz” kitlesel basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. Merkez Konseyi olarak bizler de Sağlık Bakanlığı önünde olacağız.

11 Mart 2022: Aynı gün akşam uluslararası katılımlı bir çevrimiçi toplantıda “Pandemide Yaşananlar Önlenebilirdi” başlığıyla önlenemeyenleri ve önlenmesi için yapılması gerekenleri konuşacağız.

13 Mart 2022: İstanbul’da, Beyaz Buluşma ve Yürüyüş gerçekleştireceğiz.

14-15 Mart 2022: Büyük G(ö)REV’deyiz.

15 Mart 2022: Siyasi Parti Gruplarını ziyaret edeceğiz.

16 Mart 2022: Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumunda “Başka Bir Sağlık Sistemi: Neden, Nasıl?” birlikte tartışacağız

19-20 Mart 2022: İllerde Büyük Beyaz Buluşmalar gerçekleştireceğiz.

Basın toplantısının sonunda söz alan ATO Başkanı Dr. Ali Karakoç ise, son beş aydır haklı talepleri için mücadele ettiklerini kaydetti. Karakoç, “Sürdürdüğümüz bu mücadeleyi bundan sonra da yükselterek devam ettireceğiz. Taleplerimizi görmezden/duymazdan gelenlere buradan yeniden sesleniyorum: Bu mücadele haklarımız alana dek devam edecektir” dedi.

 

Hakkında admin

Tekrar kontrol edin

HDP Eş Genel Başkanı, 6’lı masanın önerisine temkinli yaklaştı

Gazeteistasyon / HDP Eş Genel Başkanı Sancar: “6’lı masaya da bütün toplumsal muhalefete ve demokrasi …

Bir cevap yazın