HDP, çıplak aramayla ilgili meclis araştırması istedi

HDP Grup Başkanvekilleri Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş, cezaevlerinde çıplak aramayla ilgili meclis araştırması açılması için önerge verdi.

Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen cezaevlerinde ‘çıplak arama’ ile ilgili meclis araştırması açılması amacıyla HDP’nin Grup Başkanvekilleri, Oluç ve Beştaş tarafından önerge verildi. İnsan haklarına ve onuruna aykırı bu uygulamanın yol açtığı ihlallerin araştırılması için Anayasanın 98. ve iç tüzüğünün 104 ve 105’nci maddeleri gereğince, TBMM tarafından araştırma açılmasının gerekçesi ise şöyle sıralandı:

”Cezaevlerindeki hak ihlallerinden ve kötü muamele yöntemlerinden birisi de kişinin onurunu en çok zedeleyen ‘çıplak arama’ uygulamasıdır. Daha evvelki yıllarda da bu uygulama çoklukla gündeme gelmiş, bir soru önergesine Adalet Bakanlığı tarafından verilen yanıtta Ekim 2013 tarihi itibarıyla 22 hükümlü ve tutuklunun çıplak arama iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu, 8’i hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, yapılan aramaların ‘kişilerin utanmasına mahal vermeyecek şekillerde yapıldığı’ iddia edilerek, çıplak aramaların
bitirilmesinin istendiği ifade edilmiştir.
Bakanlık tarafından verilen bu yanıtın, çıplak arama uygulamasının sürekliliğine dair bir itiraf olmasının
yanı sıra, kişi onuru ile bağdaşmayan tarafına yapılan vurgu da izahtan varestedir. Yani Bakanlık, çıplak aramanın uygulandığını, bu konuda mağdurlarca yapılan şikayetlerin dikkate alınmadığını, ancak aramanın “utanmaya mahal vermeyecek” şekilde yapıldığının altını çizmiştir.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 36. Maddesinde mahpusların koğuş ve hücrelerinde, üstlerinde ve eşyalarında her zaman arama yapılabileceğinden bahsedilirken, çıplak aramaya dair herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uyarınca da çıplak arama; AİHS’nin 3. Maddesinde düzenlenen işkence, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele yasağı ile 8. Maddesinde düzenlenen özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkına dair düzenlemelerde hak ihlali açısından yer bulmaktadır.

Her ne kadar çoklukla bu çıplak arama uygulamasının yapıldığı yönündeki açıklamalar kulak ardı edilmek istense de, bir ülke realitesi haline geldiği açıktır. Geçtiğimiz yıl TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından ziyaret edilen Bakırköy, Elazığ ve Sincan cezaevlerinde mahpuslar tarafından çıplak aramaya dair dile getirilen hususlar raporlara da yansımıştır. Parti Grubumuza cezaevlerinden gönderilen mektuplarda yahut mahpus
yakınları tarafından dile getirilen şikayetler arasında çıplak arama başı çekmektedir.

Cezaevi görevlileri yahut kolluğun bilhassa kadın mahpuslara yönelik çıplak arama uygulamasını cinsel taciz boyutuna vardırdıkları ve rutine dönüştürdükleri açıktır. Açıkladığımız hususlar doğrultusunda modern hukukta yeri olmayan, insan haklarına ve Anayasa başta olmak üzere tüm uluslararası demokratik sözleşmelere
aykırı olan “çıplak arama” uygulamasının neden olduğu yıkımların araştırılması ve bahse konu düzenlemenin kaldırılmasına dönük çalışmaların yürütülmesi parlamentonun sorumluluğundadır. Bu bahisle ivedilikle Meclis araştırması açılmalıdır.”

Hakkında admin

Tekrar kontrol edin

Kum fırtınası nedeniyle ülke genelinde resmi tatil ilan edildi

Gazeteistasyon / Irak’ta bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir