Cezaevleri için yeni yönetmelik yayımlandı

Ceza infaz kurumlarının yönetimine ilişkin yönetmelik Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.  Yönetmelikle 2006’da Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük” yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin yetki ve sorumlulukları, cezaevindeki kurulların oluşumu ve çalışmaları, kurumların iç güvenliği, cezaların infazı, güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesine ilişkin usulleri düzenliyor.
Hükümlülerin ceza infaz kurumlarına kabulü, gözlem ve sınıflandırması, hükümlülerin beslenmesi, giydirilmesi ve barındırılmasına ilişkin usuller de yönetmelikle belirleniyor.

Görüntülü görüşmeye düzenleme

Yönetmelikte cezaevinden görüntülü görüşme gerçekleştirilebilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.
Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurumlarda, hükümlü ve tutuklular yakınlarıyla haftada 30 dakika görüntülü görüşme yapabilecek. Görüntülü görüşme sistemi, oda veya koğuş içine ya da idarece uygun görülen yerlere kurulacak.
Ayrıca haftalık ziyaret hakkını kullanmayan hükümlülerin telefonla görüşme süresine 30 dakika ilave edilecek. Bu çerçevedeki görüşmeler ise aynı hafta içerisinde toplam üç görüşmeyi aşmamak üzere uygulanacak. İlave edilen 30 dakika için 3 görüşme hakkı verilecek, bu görüşme görüntülü veya sesli gerçekleştirilebilecek.
“Örgüt üyeliği” ve “çıkar amaçlı suç örgütü üyeleri” görüntülü görüşme ve görüşme süresinin uzatılmasına ilişkin haktan, cezaevindeki tutum, davranış, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine katılma gibi durumları göz önünde bulundurularak İdare ve Gözlem Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucuna göre yararlanabilecek.

Hakkında admin

Tekrar kontrol edin

Diyarbakır Tabip Odası, Fincancı için nöbet eylemi başlattı

Gazeteistasyon- Diyarbakır Tabip Odası, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın hedef gösterilmesi ve tutuklanmasına tepki olarak …

Bir cevap yazın