Diyarbakır’dan çarpıcı sonuçlar: Siyasal durum ‘çok kötü’, ‘Yurt dışına gitmek istiyoruz’

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 28 Şubat- 1 Mart 2020 tarihleri arasında, Diyarbakır merkezde; gençlerin sorun, talep ve beklentilerini anlamaya dönük bir saha araştırması gerçekleştirildi. Araştırmada, ülkenin içinde bulunduğu siyasal durumu gençlerin yüzde 2’si “iyi”, yüzde 31’i “Kötü”, yüzde 57.9’u ise “Çok Kötü” olarak değerlendirdi. Yapılan araştırmada gençlerin yüzde 74.1’i ise yurtdışına gitmeyi düşündükleri ortaya çıktı.

Sosyal Politik Saha Araştırmaları Merkezi tarafından Diyarbakır genelinde 18-34 yaş arası gençlerle, gerçekleşen anket çalışmasında, sosyo-kültürel- ekonomik durumları, yaşam tercihleri ve koşulları ile o koşullarla ne derece barışık oldukları, geleceğe dair beklenti ve kaygıları; yaşadıkları ülke ile yaşadıkları kente dönük sorun ve çözüm algıları anlaşılmaya çalışıldı.

Aileye bağımlı yaşıyorlar

350 gençle yapılan saha araştırmasında, gençlerin yarısından fazlasının ekonomik olarak aileye bağımlı olarak yaşadığı söylenebilir. Araştırma grubuna hanelerinde ağırlıklı olarak hangi dili konuştukları da sorulmuş; görüşmecilerin yüzde 52,9’u Kurmanci, yüzde 37,4’ü Türkçe, yüzde 9,4’ü Zazaki ve yüzde 0,3’ü Arapça konuştuklarını söylemiştir.

Eğitim seviyesi yükseldikçe Kürtçe konuşulma oranı düşüyor

Cinsiyet karşılaştırmasına bakıldığında, kadınların yarısının evlerinde “Türkçe” konuştuğu görülmüştür. Zira hanelerinde Erkek görüşmecilerin: yüzde 58,4’ü Kurmanci; yüzde 29,7’si Türkçe; Kadın görüşmecilerin: yüzde 50’si Türkçe, yüzde 43,8’i Kurmanci konuştuklarını söyledi. Eğitim seviyesi yükseldikçe Kürtçe’nin konuşulma oranının düştüğü tespit edildi.

“Diyarbakır’da Yaşamaktan Mutlu Musunuz?” sorusuna mutluluk oranının yaş ilerledikçe arttığı, yine eğitim seviyesi yükseldikçe Diyarbakır’da yaşamaktan mutlu olma oranının arttığı, yüksek lisanslıların yüzde 100‘ünün mutlu olduğu ancak diplomasız okur-yazar grubunun yüzde 66,7’sinin kararsız olduğu, sadece yüzde 33,3’ünün mutlu olduğu görülmüş.

Yüzde 51’inin ailesinde işsiz kalanlar olmuş

Araştırma grubunun yüzde 48,5’i son 1 yılda ailelerinde işsiz kalan olmadığını; geriye alan yüzde 51,5’i ise ailelerinde işsiz kalanlar olduğunu söylemişlerdir. Araştırma grubuna ayrıca “Size göre Türkiye’nin en önemli birinci öncelikli sorunu nedir?” diye sorulmuş. Yüzde 33,7’si Kürt sorunu, yüzde 21,2’si işsizlik, yüzde 20,9’u ekonomik kriz ve yüzde 11,8’i eğitim sistemi yanıtlarını vermişlerdir.

Yüzde 74.1’i yurtdışına gitmek istiyor

Araştırmada, son yıllarda “beyin göçü” ve “genç nüfus göçü” tartışmalarına çokça muhatap olunduğu hasebiyle; “Yurt dışına gitmek isteyip istemedikleri” sorulmuş, görüşmecilerin yüzde 25,9’u “Hayır”, yüzde 74,1’i ise “Evet” yanıtlarını verdi.
Ayrıca, araştırma grubuna “Ülkenin İçinde Bulunduğu Siyasal Durumu Nasıl Değerlendirdikleri” de sorulmuş, sadece yüzde 2’si “İyi” derken; yüzde 31’i “Kötü”, yüzde 57,9’u ise “Çok Kötü” yanıtlarını verdi.

Hakkında admin

Tekrar kontrol edin

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz bıçaklandı

Gazeteistasyon / Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. 3 yerinden bıçaklanan …

Bir cevap yazın